cena za 1h práce

cena za x

cena za y

 

další příklady cen dílů nebo nejakych servisních balíčků atd…